Råden over vej

Oversigt over tilladte opstillede containere, skurvogne, lifte og lignende på veje i Københavns Kommune.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Peter Thusgaard
Opdateringsfrekvens Dagligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Gravetilladelser