Målesteder for badevandskvalitet

Målesteder for badevandskvalitet. En badestation/badested er et sted, hvor der må bades og hvor badende bliver varslet såfremt vandkvaliteten ikke er i orden. Prøvetagningsstationer til badevandsanalyser

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Morten Ejsing Jørgensen
Opdateringsfrekvens Årligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Klima