Byfornyelse

Forbedring af boligkvaliteten i den eksisterende bygningsmasse. Støttet energirenovering og afskaffelse af kondemnable forhold (manglende toilet, bad og fjernvarme) i private boliger. Indsatsen dækker hele byen, men med særligt fokus på udsatte byområder. Data viser gennemført og igangværende byfornyelse.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Marie Juul Baumann
Opdateringsfrekvens Årligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Område- og Byfornyelse