Bynatur

Data omfatter biodiversitet, vandkvalitet i søer, vandløb og havnen, aktivitet i grønne områder med mere. Der er ikke tale om rådata, men aggregerede data og grafer, der vises i Københavns Miljøregnskab.

Rådata, der ligger til grund for beregningerne kan hentes på [Danmarks Miljøportal] (http://www.miljoeportal.dk/Sider/Forside.aspx)

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Stine Balslev
Vedligeholdes af Stine Balslev
Enhed Klima