Samlet afmærkning på veje

Datasættet viser al afmærkning på offentlige og private fælles veje.Det er en samling af de enkelte typer af afmærkning

Følgende typer:

 • Blå cykelfelt
 • Cykel rampe
 • Fodgængerfelt
 • Gul afmærkning
 • Hvidafmærkning
 • Parkering
 • Pileafmærkning
 • Prefabrikerede vejbump
 • Rød belægning (OB)
 • Servicemarkering (10m regel)
 • Symboler på kørebane
 • Vejbump

NB! Datasættet indeholder mere end 250.000 rækker

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter bydata