Tællinger, ophold

Opholdstællinger. Der er tale om et øjebliksbillede. Pladsen bliver talt hvert kvarter og så bliver der beregnet et gennemsnit pr. time kl. 10-18. Efter ide fra den danske arkitekt Jan Gehl.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Åse Boss Henrichsen
Vedligeholdes af Åse Boss Henrichsen
Opdateringsfrekvens Årligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Trafik