Hvid afmærkning på veje

Datasættet viser hvid kørebaneafmærkning på offentlige og private fællesveje

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Søren Asp
Vedligeholdes af Søren Asp
Opdateringsfrekvens Dagligt
Datakvalitet Delvist ajourført
Datakvalitet note Datasættet ajourføres løbende på grundlag af indkomne beordringer og vejprojekttegninger
Enhed Vejændring