Grundvandsboringer (KK)

Boringer ejet af Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse. For at sikre et pejlenetværk til monitering af grundvandet (potentialekort) overtages løbende boringer fra andre aktører, således at værdifulde boringer ikke sløjfes. Yderligere oplysninger om boringerne findes i Jupiter.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Vedligeholdes af Morten Ejsing Jørgensen