Klimatilpasning

Regn: Data er udarbejdet til Klimatilpasningsplanen og viser steder, hvor der sker oversvømmelse ved en 100 års regnhændelse i 2010, 2060 og 2110. Opstuvningen af vand kommer primært fra kloak, overfladeafstrømning af regnvand, samt oversvømmelse af områder nær vandløb og søer.

Stormflod: Udarbejdet til Klimatilpasningsplanen og viser, hvilke områder vil være oversvømmet ved en 100 års stormflod i 2110.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Vedligeholdes af Eleonora Bruno