Skybrudsplan - løsninger

De løsninger som skal etableres på sigt, for at sikre København mod skybrud. Etablering af skybrudsløsninger, herunder skybrudsveje, forsinkelsesveje og grønne veje. I skybrudssituationen bliver vandet ledt af skybrudsveje og rør til recipienten, mens de grønne veje og forsinkelsesveje primært holder på vandet.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Sølvi Dam Joensen
Opdateringsfrekvens Sjældent
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Klima