Skybrudsplan - skybrudsbassiner

Placering af skybrudsbassiner. I skybrudssituationen bliver vandet ledt fra skybrudsveje, rør m.m. til skybrudsbassinerne. Det kan f.eks. være lavning i terræn, sænkede boldbaner, søer osv. Implementering sker over en periode på 20 år.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Sølvi Dam Joensen
Opdateringsfrekvens Sjældent
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Klima