Søer og vandløb

Søer og vandløb i Københavns Kommune, til oversigtsbrug.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Tove K. Nielsen
Opdateringsfrekvens Halvårligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Bydata