Drikkevandsposter og springvand

Master register der indeholder alle drikkevandsposter og springvand der varetages og driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter David Arge Malmberg
Opdateringsfrekvens Halvårligt
Datakvalitet Total ajourført
Datakvalitet note Løbende review ift. løbende drift og vedligehold. Master register der indeholder alle drikkevandsposter og springvand der driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen. Der kan periodevis forekomme mangler i visse områder der ikke er blevet prioriteret og opdateret.
Enhed Partnerskaber