Link til Københavnerkortet

URL: http://kbhkort.kk.dk/spatialmap?selectorgroups=overskrift_omkommunen+overskrift_erhverv+overskrift_borger+overskrift_brugbyen&mapext=721813.91769536+6174591.5007945+727957.91769536+6177529.1007945&layers=theme-startkort+theme-trafik-p_forbud_indre_by&mapheight=923&mapwidth=1925&label=&ignorefavorite=true&profile=ekstern

Fra datasæt-forklaringen

Der må ikke standses/parkeres med køretøjer med en total vægt på over 18 ton indenfor det afmærkede område. Disse begrænsninger er kan tilrettes af vejmyndigheden i forbindelse med den...

Kilde: P-forbuds zone indre by

There are no views created for this resource yet.

Yderligere information

Felt Værdi
Format Link
Licens Andet (Åben)
formatLink
id86fac5ba-8144-42fb-a5b5-420ecbb53e9f
package id3772172d-3953-4489-bfdc-b77c44e27d5e
revision id08680afa-bc43-4285-96da-f5d9eadb24b2
stateactive