Tællinger, snittællinger

Tælling af cykler, MC, biler og tunge køretøjer for udvalgte strækninger. Snittællinger tæller trafikken, som passerer et snit tværs over vejen. Datasættet er opdelt i excelfiler fordelt på hvert tællested. Tællestationsnummer og adresse angiver placeringen af tællestationen. Det er angivet i hver datafil, hvornår tællingen er foretaget.

Bemærk at hver ressource indeholder både illustrationer og flere ark med data.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Åse Boss Henrichsen
Vedligeholdes af Åse Boss Henrichsen
Enhed Trafik