Vissim modeller

Her finder du Vissim simuleringsmodeller. Målet med simuleringsmodeller er at få et bedre flow i trafikken. Generelt ønskes en mere intelligent udnyttelse gaderummet både i og udenfor myldretiderne. Dette skal ske med trafiksikkerhed og tryghed for øje.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Emil Tin
Enhed Trafik